Megosztom

Rendelkezés az adó 1+1 százalékáról

1 SZÁZALÉK - HOGYAN?

Ha fel szeretné ajánlani adója egy százalékát, az alábbi lehetőségek közül választhat:

I. Rendelkezhet a bevallási nyomtatványon
II. Rendelkező nyilatkozatát a bevallástól függetlenül is eljuttathatja az adóhatósághoz
III. Ha bevallásadási kötelezettségének munkáltatói adómegállapítás útján tesz eleget

I. Lehetősége van arra, hogy adója 1+1%-ának felhasználásáról a bevallás részét képező EGYSZA lapon rendelkezzék és azt a bevallásával együtt továbbítsa, akár elektronikusan, akár papíron küldi el azt, vagy személyesen juttatja el az adóhatóságnak.
(További részletek: a www.nav.gov.hu)

II. Rendelkező nyilatkozatát a bevallástól függetlenül, önállóan is eljuttathatja az adóhatósághoz:
1. töltse le a felajánláshoz szükséges ívet (pdf) ,
2. nyomtassa ki,
3. tegye egy borítékba,
4. a borítékon tüntesse fel adóazonosító jelét, nevét, címét
5. írja alá a borítékot úgy, hogy aláírása mintegy pecsétként átnyúljon a ragasztáson,
6. küldje el, vagy juttassa el személyesen a borítékot A NAV-nak 2013.május 21-ig (függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetleg már február 25-ig be kellett adnia)

III. Ha bevallásadási kötelezettségének munkáltatói adómegállapítás útján tesz eleget, akkor:
1. töltse le a felajánláshoz szükséges ívet (pdf),
2. nyomtassa ki,
3. tegye egy borítékba,
4. a borítékon tüntesse fel adóazonosító jelét, nevét, címét
5. írja alá a borítékot úgy, hogy aláírása mintegy pecsétként átnyúljon a ragasztáson,
6. adja át a borítékot munkáltatójának, legkésőbb 2013. május 10-ig.

A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése!
Ha a személyi jövedelemadó bevallását elektronikusan, meghatalmazott útján kívánja elküldeni, akkor a rendelkező nyilatkozatot az adóhatóság csak akkor fogadja el, ha a meghatalmazott mind az szja-bevallás, mind pedig a rendelkező nyilatkozat megküldésére az adóhatósághoz bejelentett meghatalmazással, érvényes regisztrációval rendelkezik (13T180-as regisztrációs lap).

További információk:
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1

Kik számára ajánlhatjuk fel 1+1%-unkat?
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 1. § (4) bekezdése szerint a magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról a 4. §-ban, további egy százalékáról pedig a 4/A. §-ban meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára.

Az Szf. tv. 4. §-a szerint minősülő civil kedvezményezettek:

  • egyesületek,
  • alapítványok,
  • közalapítványok,
  • könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek,
  • továbbá az Szf. tv. által nevesített kedvezményezettek.

Az Szf. tv. 4/A. §-a szerint minősülő kedvezményezettek:
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (továbbiakban: Ehtv.) mellékletében szereplő 14 egyház, az Ehtv. 34. § (2) bekezdése szerinti, 2011. december 20-ig az Országgyűléshez egyházként történő elismerés iránt kérelmet benyújtott egyházak, amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal technikai számmal látta el őket, valamint a kiemelt költségvetési előirányzat. Az Ehtv. mellékletében nem szereplő, a NAV honlapján közzétett, technikai számmal rendelkező egyházak, melyek 2011. december 20-ig benyújtották kérelmüket az Országgyűléshez, a 2012. rendelkező évben az Szf. tv. 4/A. §-a szerinti kedvezményezettnek minősülnek, május 20-ig megőrzik technikai számukat és az Ehtv. mellékletében szereplő egyházakkal megegyezően, úgynevezett egyházi egy százalékra jogosultak.

Akinek nincsen felajánlható egyszázaléka, kérjük, hogy az is rendelkezzen, mert a "nullás" bevallás is számít!